Istoricul catedrei, secţii

CATEDRA MEDICINĂ INTERNĂ FACULTATEA REZIDENŢIAT ŞI SECUNDARIAT CLINIC, USMF „Nicolae Testemiţanu”

     În 1962 în cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor a fost creat Cursul de Medicină Internă sub conducerea conferenţiarului universitar Vera Mişcenco.
     În baza acestui curs în 1964 a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.1 FPM. Fondatorul şi conducătorul ei pînă în 1987 a fost conferenţiarul Roman Coşciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenco. Primii colaboratori ai catedrei au fost: conferenţiarii Vera Mişcenco şi Gh. Neghină, asistenţii universitari Ariadna Parno şi Marta Gurchina. Ulterior au fost încadraţi asistenţii universitari V. Covnaţchi, V. Doba, Valentina Serpuhovitin; în anii 1980-1982 – Minidora Mazur, Marigula Moşneaga, Lealea Chiaburu, Maria Golea, Liliana Groppa; în 1985-1990 – B. Curteanu, A. Negară, Iulia Ichim, N. Migali, Gr. Cireş; în 1990-1997 – A. Secrieru, A. Ghiţu, B. Sasu; în 1997-2004 – Lucia Popov, Alexandru Izvoreanu, Ala Pascari-Negrescu, Svetlana Agachi, Lucia Dutca, Elena Deseatnicov.
     Sub conducerea conferenţiarului Roman Coşciug au fost susţinute 8 teze de doctor în medicină, au fost publicate 5 monografii.
     În perioada 1987-1990 catedra a fost condusă de conferenţiarul, d.ş.m. Vladimir Covnaţchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 pînă în 1997 şef catedră a fost profesorul universitar d.h.ş.m Vasile Cepoi. Au fost publicate 3 monografii, 5 elaborări metodice, au participat la traducerea manualului Boli interne.
     Din 1997 pînă în prezent în fruntea catedrei este profesorul universitar, d.h.ş.m. Liliana Groppa, reumatologul principal al MS, preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de profil terapeutic.
     În acest timp s-a mărit numărul ciclurilor de perfecţionare a medicilor la catedră, s-a micşorat durata ciclurilor de la 2,5- la 2 luni, de la 2 – la 1 lună, s-au organizat cicluri de specializare, perfecţionare cu durata de 2 săptămâni, s-au organizat 2 Conferinţe naţionale cu participare internaţională, la care au participat preşedinţii Ligii de combatere a maladiilor reumatice Europene şi Internaţionale (prof. J. Degueguer şi V. Visher), directorii Instituţiilor de Reumatologie din Cehia (S. Pavellca) şi Federaţia Rusă (E. Nasonov).
     Au fost publicate 4 monografii, 12 elaborări metodice, a fost editată o Culegere de prelegeri a catedrei „Probleme actuale ale medicinii interne”. Au fost susţinute 7 teze de doctor în medicină (S. Agachi, M. Moldovanu, G. Andruşceac, M. Moşneaga, I. Palii, O. Hadjawi, S. Golubciuc).
     În prezent sunt finisate încă 4 teze de doctor în medicină.
     În componenţa catedrei activează 16 cadre didactice: 3 profesori universitari, 6 conferenţiari universitari şi 7 asistenţi universitari.
     Permanent în cadrul catedrei îşi continuă studiile rezidenţii, specialitatea Medicină Internă; secundari clinici specialităţile Reumatologie, Nefrologie, Geriatrie.
     Actualmente corpul didactic şi clinic reprezintă un colectiv de înaltă competenţă profesională şi cu o bogată experienţă pedagogică şi clinică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea curativă atât a procesului de instruire postuniversitară cît şi acelui curativ.

Şef Catedră Medicină Internă FR şi SC
Profesor universitar, d.h.ş.m. Liliana Groppa

Secţia reumatologie
     Secţia reumatologia a fost deschisă în ianuarie anul 1980, cu 45 de paturi.
     Din momentul deschiderii până în anul 2003 secţia a fost condusă de Anghelova N.F., din 2003 până în prezent şeful secţiei reumatologie este Corotaş V.V.
     În timpul de faţă secţia este preconizată pentru 25 de paturi pentru tratamentul pacienţilor cu patologie reumatică, la care se referă peste 120 de forme nozologice. În secţie permanent sunt implementate cele mai moderne metode de tratament şi diagnostic.

Secţia cardiologie
    Secţia cardiologie a fost fondată în anul 1980. Şefa secţiei Musteaţă Adelia, medic ordinator Buharovici Polina, asistenta superioară Bacinschii Ana.
     Din anul 1983 şefa secţiei – Cardaniuc Ludmila, asistenta superioară – Cojocaru Vera din 1987. Medic ordinator – Fiodorova Natalia din 1990.
     În baza secţiei până în anul 1995 a funcţionat Cursul de perfecţionare în cardiologie. Şeful cursului profesor universitar, d.ş.m. – Alexandru Izvoreanu, conferenţiar universitar Vataman Eleonora, asistenţii universitari, d.ş.m. – Mahovici Larisa, Zatuşevschii Ion.

Secţia recuperare cardiologică
     Secţia recuperare cardiologică a fost fondată în anul 1977 cu un număr de 40 paturi.
     Primul şef de secţie a fost numit medicul V. Dvorin, preluat mai apoi de către dna Ala Gazun.
     Din anul 1991 secţia este condusă de medicul V. Ceaichişciuc. Din anul 2000 încoace, numărul de paturi în secţie s-a micşorat la 25.

Secţia endocrinologie
     Secţia endocrinologie a fost fondată în 1976. Până în 1990 secţia a fost condusă de E. Condareva, care a adus un aport important la formarea şi dezvoltarea serviciului endocrinologic în clinică.
     Pe parcursul acestor 30 de ani în cadrul clinicii au activat medicii A. Şova (1976-1981); E. Colibaba (1978-1985); E. Şeremet din 1982, şef de secţie interimar (1998-1999) V. Trestianu (1988-1989); N. Baltag (din 1989); A. Bacinschi (1993-1997), N. Migali şef secţie (1990-1998).
     Din 1986 pînă în prezent secţia endocrinologie devine bază clinică pentru cursul de endocrinologie a Catedrei Medicină Internă nr. 1 FR şi SC, condus de conferenţiarul N. Migali. În anul 2000, în baza secţiei endocrinologie a fost deschis Centrul Municipal Diabetic.
     În prezent în secţie activează conferenţiarul universitar N. Migali; şefa secţiei Natalia Baltag, specialist principal netitular al Direcţiei Sănătăţii; E. Şeremet, medic ordinator, asistenta superioară A. Revenco.

Secţia nefrologie şi secţia hemodializă.
     Secţia nefrologie a fost deschisă în anul 1976 pe 40 de paturi (şef secţie O. Coban 1976-1979, L. V. Dvoirina 1979-2000).
     Din 1992 până în 2000 a activat I secţie orăşenească de hemodializă cu 8 locuri de dializă (şef secţie G.G. Chiriac). Din 2000 secţia nefrologie s-a redus la 20 de paturi (şef secţie conferenţiar universitar B. Sasu, asistenta superioară Raisa Gherman).