Istoricul catedrei actuale

CATEDRA MEDICINÄ‚ INTERNÄ‚ FACULTATEA REZIDENÅ¢IAT ȘI SECUNDARIAT CLINIC, USMF "Nicolae Testemițanu"

     În 1962 în cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor a fost creat Cursul de Medicină Internă sub conducerea conferențiarului universitar Vera Mișcenco.
     În baza acestui curs în 1964 a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.1 FPM. Fondatorul și conducătorul ei pînă în 1987 a fost conferențiarul Roman Coșciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenco. Primii colaboratori ai catedrei au fost: conferențiarii Vera Mișcenco și Gh. Neghină, asistenții universitari Ariadna Parno și Marta Gurchina. Ulterior au fost încadrați asistenții universitari V. Covnațchi, V. Doba, Valentina Serpuhovitin; în anii 1980-1982 "“ Minidora Mazur, Marigula Moșneaga, Lealea Chiaburu, Maria Golea, Liliana Groppa; în 1985-1990 "“ B. Curteanu, A. Negară, Iulia Ichim, N. Migali, Gr. Cireș; în 1990-1997 "“ A. Secrieru, A. Ghițu, B. Sasu; în 1997-2004 "“ Lucia Popov, Alexandru Izvoreanu, Ala Pascari-Negrescu, Svetlana Agachi, Lucia Dutca, Elena Deseatnicov.
     Sub conducerea conferențiarului Roman Coșciug au fost susținute 8 teze de doctor în medicină, au fost publicate 5 monografii.
     În perioada 1987-1990 catedra a fost condusă de conferențiarul, d.ș.m. Vladimir Covnațchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 pînă în 1997 șef catedră a fost profesorul universitar d.h.ș.m Vasile Cepoi. Au fost publicate 3 monografii, 5 elaborări metodice, au participat la traducerea manualului Boli interne.
     Din 1997 pînă în prezent în fruntea catedrei este profesorul universitar, d.h.ș.m. Liliana Groppa, reumatologul principal al MS, președinte al Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de profil terapeutic.
     În acest timp s-a mărit numărul ciclurilor de perfecționare a medicilor la catedră, s-a micșorat durata ciclurilor de la 2,5- la 2 luni, de la 2 "“ la 1 lună, s-au organizat cicluri de specializare, perfecționare cu durata de 2 săptămîni, s-au organizat 2 Conferințe naționale cu participare internațională, la care au participat președinții Ligii de combatere a maladiilor reumatice Europene și Internaționale (prof. J. Degueguer și V. Visher), directorii Instituțiilor de Reumatologie din Cehia (S. Pavellca) și Federația Rusă (E. Nasonov).
     Au fost publicate 4 monografii, 12 elaborări metodice, a fost editată o Culegere de prelegeri a catedrei "Probleme actuale ale medicinii interne". Au fost susținute 7 teze de doctor în medicină (S. Agachi, M. Moldovanu, G. Andrușceac, M. Moșneaga, I. Palii, O. Hadjawi, S. Golubciuc).
     În prezent sunt finisate încă 4 teze de doctor în medicină.
     În componența catedrei activează 16 cadre didactice: 3 profesori universitari, 6 conferențiari universitari și 7 asistenți universitari.
     Permanent în cadrul catedrei își continuă studiile rezidenții, specialitatea Medicină Internă; secundari clinici specialitățile Reumatologie, Nefrologie, Geriatrie.
     În prezent corpul didactic și clinic reprezintă un colectiv de înaltă competență profesională și cu o bogată experiență pedagogică și clinică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea curativă atît a procesului de instruire postuniversitară cît și acelui curativ.
     Actualmente baza catedrei este Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime", secțiile: cardiologie, reumatologie, recuperare cardiologică, nefrologie și endocrinologie.

Șef Catedră Medicină Internă FR și SC
Profesor universitar, d.h.ș.m. Liliana Groppa