Istoricul catedrei, secții

CATEDRA MEDICINÄ‚ INTERNÄ‚ FACULTATEA REZIDENÅ¢IAT ȘI SECUNDARIAT CLINIC, USMF "Nicolae Testemițanu"

     În 1962 în cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor a fost creat Cursul de Medicină Internă sub conducerea conferențiarului universitar Vera Mișcenco.
     În baza acestui curs în 1964 a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.1 FPM. Fondatorul și conducătorul ei pînă în 1987 a fost conferențiarul Roman Coșciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenco. Primii colaboratori ai catedrei au fost: conferențiarii Vera Mișcenco și Gh. Neghină, asistenții universitari Ariadna Parno și Marta Gurchina. Ulterior au fost încadrați asistenții universitari V. Covnațchi, V. Doba, Valentina Serpuhovitin; în anii 1980-1982 "“ Minidora Mazur, Marigula Moșneaga, Lealea Chiaburu, Maria Golea, Liliana Groppa; în 1985-1990 "“ B. Curteanu, A. Negară, Iulia Ichim, N. Migali, Gr. Cireș; în 1990-1997 "“ A. Secrieru, A. Ghițu, B. Sasu; în 1997-2004 "“ Lucia Popov, Alexandru Izvoreanu, Ala Pascari-Negrescu, Svetlana Agachi, Lucia Dutca, Elena Deseatnicov.
     Sub conducerea conferențiarului Roman Coșciug au fost susținute 8 teze de doctor în medicină, au fost publicate 5 monografii.
     În perioada 1987-1990 catedra a fost condusă de conferențiarul, d.ș.m. Vladimir Covnațchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 pînă în 1997 șef catedră a fost profesorul universitar d.h.ș.m Vasile Cepoi. Au fost publicate 3 monografii, 5 elaborări metodice, au participat la traducerea manualului Boli interne.
     Din 1997 pînă în prezent în fruntea catedrei este profesorul universitar, d.h.ș.m. Liliana Groppa, reumatologul principal al MS, președinte al Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de profil terapeutic.
     În acest timp s-a mărit numărul ciclurilor de perfecționare a medicilor la catedră, s-a micșorat durata ciclurilor de la 2,5- la 2 luni, de la 2 "“ la 1 lună, s-au organizat cicluri de specializare, perfecționare cu durata de 2 săptămîni, s-au organizat 2 Conferințe naționale cu participare internațională, la care au participat președinții Ligii de combatere a maladiilor reumatice Europene și Internaționale (prof. J. Degueguer și V. Visher), directorii Instituțiilor de Reumatologie din Cehia (S. Pavellca) și Federația Rusă (E. Nasonov).
     Au fost publicate 4 monografii, 12 elaborări metodice, a fost editată o Culegere de prelegeri a catedrei "Probleme actuale ale medicinii interne". Au fost susținute 7 teze de doctor în medicină (S. Agachi, M. Moldovanu, G. Andrușceac, M. Moșneaga, I. Palii, O. Hadjawi, S. Golubciuc).
     În prezent sunt finisate încă 4 teze de doctor în medicină.
     În componența catedrei activează 16 cadre didactice: 3 profesori universitari, 6 conferențiari universitari și 7 asistenți universitari.
     Permanent în cadrul catedrei își continuă studiile rezidenții, specialitatea Medicină Internă; secundari clinici specialitățile Reumatologie, Nefrologie, Geriatrie.
     Actualmente corpul didactic și clinic reprezintă un colectiv de înaltă competență profesională și cu o bogată experiență pedagogică și clinică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea curativă atît a procesului de instruire postuniversitară cît și acelui curativ.

Șef Catedră Medicină Internă FR și SC
Profesor universitar, d.h.ș.m. Liliana Groppa

Secția reumatologie
     Secția reumatologia a fost deschisă în ianuarie anul 1980, cu 45 de paturi.
     Din momentul deschiderii pînă în anul 2003 secția a fost condusă de Anghelova N.F., din 2003 pînă în prezent șeful secției reumatologie este Corotaș V.V.
     În timpul de față secția este preconizată pentru 25 de paturi pentru tratamentul pacienților cu patologie reumatică, la care se referă peste 120 de forme nozologice. În secție permanent sunt implementate cele mai moderne metode de tratament și diagnostic.

Secția cardiologie
    Secția cardiologie a fost fondată în anul 1980. Șefa secției Musteață Adelia, medic ordinator Buharovici Polina, asistenta superioară Bacinschii Ana.
     Din anul 1983 șefa secției "“ Cardaniuc Ludmila, asistenta superioară "“ Cojocaru Vera din 1987. Medic ordinator "“ Fiodorova Natalia din 1990.
     În baza secției pînă în anul 1995 a funcționat Cursul de perfecționare în cardiologie. Șeful cursului profesor universitar, d.ș.m. "“ Alexandru Izvoreanu, conferențiar universitar Vataman Eleonora, asistenții universitari, d.ș.m. "“ Mahovici Larisa, Zatușevschii Ion.

Secția recuperare cardiologică
     Secția recuperare cardiologică a fost fondată în anul 1977 cu un număr de 40 paturi.
     Primul șef de secție a fost numit medicul V. Dvorin, preluat mai apoi de către dna Ala Gazun.
     Din anul 1991 secția este condusă de medicul V. Ceaichișciuc. Din anul 2000 încoace, numărul de paturi în secție s-a micșorat la 25.

Secția endocrinologie
     Secția endocrinologie a fost fondată în 1976. Pînă în 1990 secția a fost condusă de E. Condareva, care a adus un aport important la formarea și dezvoltarea serviciului endocrinologic în clinică.
     Pe parcursul acestor 30 de ani în cadrul clinicii au activat medicii A. Șova (1976-1981); E. Colibaba (1978-1985); E. Șeremet din 1982, șef de secție interimar (1998-1999) V. Trestianu (1988-1989); N. Baltag (din 1989); A. Bacinschi (1993-1997), N. Migali șef secție (1990-1998).
     Din 1986 pînă în prezent secția endocrinologie devine bază clinică pentru cursul de endocrinologie a Catedrei Medicină Internă nr. 1 FR și SC, condus de conferențiarul N. Migali. În anul 2000, în baza secției endocrinologie a fost deschis Centrul Municipal Diabetic.
     În prezent în secție activează conferențiarul universitar N. Migali; șefa secției Natalia Baltag, specialist principal netitular al Direcției Sănătății; E. Șeremet, medic ordinator, asistenta superioară A. Revenco.

Secția nefrologie și secția hemodializă.
     Secția nefrologie a fost deschisă în anul 1976 pe 40 de paturi (șef secție O. Coban 1976-1979, L. V. Dvoirina 1979-2000).
     Din 1992 pînă în 2000 a activat I secție orășenească de hemodializă cu 8 locuri de dializă (șef secție G.G. Chiriac). Din 2000 secția nefrologie s-a redus la 20 de paturi (șef secție conferențiar universitar B. Sasu, asistenta superioară Raisa Gherman).