Istoricul catedrei actuale

CATEDRA MEDICINĂ INTERNĂ FACULTATEA REZIDENŢIAT ŞI SECUNDARIAT CLINIC, USMF „Nicolae Testemiţanu”

     În 1962 în cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor a fost creat Cursul de Medicină Internă sub conducerea conferenţiarului universitar Vera Mişcenco.
     În baza acestui curs în 1964 a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.1 FPM. Fondatorul şi conducătorul ei pînă în 1987 a fost conferenţiarul Roman Coşciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenco. Primii colaboratori ai catedrei au fost: conferenţiarii Vera Mişcenco şi Gh. Neghină, asistenţii universitari Ariadna Parno şi Marta Gurchina. Ulterior au fost încadraţi asistenţii universitari V. Covnaţchi, V. Doba, Valentina Serpuhovitin; în anii 1980-1982 – Minidora Mazur, Marigula Moşneaga, Lealea Chiaburu, Maria Golea, Liliana Groppa; în 1985-1990 – B. Curteanu, A. Negară, Iulia Ichim, N. Migali, Gr. Cireş; în 1990-1997 – A. Secrieru, A. Ghiţu, B. Sasu; în 1997-2004 – Lucia Popov, Alexandru Izvoreanu, Ala Pascari-Negrescu, Svetlana Agachi, Lucia Dutca, Elena Deseatnicov.
     Sub conducerea conferenţiarului Roman Coşciug au fost susţinute 8 teze de doctor în medicină, au fost publicate 5 monografii.
     În perioada 1987-1990 catedra a fost condusă de conferenţiarul, d.ş.m. Vladimir Covnaţchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 pînă în 1997 şef catedră a fost profesorul universitar d.h.ş.m Vasile Cepoi. Au fost publicate 3 monografii, 5 elaborări metodice, au participat la traducerea manualului Boli interne.
     Din 1997 pînă în prezent în fruntea catedrei este profesorul universitar, d.h.ş.m. Liliana Groppa, reumatologul principal al MS, preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de profil terapeutic.
     În acest timp s-a mărit numărul ciclurilor de perfecţionare a medicilor la catedră, s-a micşorat durata ciclurilor de la 2,5- la 2 luni, de la 2 – la 1 lună, s-au organizat cicluri de specializare, perfecţionare cu durata de 2 săptămâni, s-au organizat 2 Conferinţe naţionale cu participare internaţională, la care au participat preşedinţii Ligii de combatere a maladiilor reumatice Europene şi Internaţionale (prof. J. Degueguer şi V. Visher), directorii Instituţiilor de Reumatologie din Cehia (S. Pavellca) şi Federaţia Rusă (E. Nasonov).
     Au fost publicate 4 monografii, 12 elaborări metodice, a fost editată o Culegere de prelegeri a catedrei „Probleme actuale ale medicinii interne”. Au fost susţinute 7 teze de doctor în medicină (S. Agachi, M. Moldovanu, G. Andruşceac, M. Moşneaga, I. Palii, O. Hadjawi, S. Golubciuc).
     În prezent sunt finisate încă 4 teze de doctor în medicină.
     În componenţa catedrei activează 16 cadre didactice: 3 profesori universitari, 6 conferenţiari universitari şi 7 asistenţi universitari.
     Permanent în cadrul catedrei îşi continuă studiile rezidenţii, specialitatea Medicină Internă; secundari clinici specialităţile Reumatologie, Nefrologie, Geriatrie.
     În prezent corpul didactic şi clinic reprezintă un colectiv de înaltă competenţă profesională şi cu o bogată experienţă pedagogică şi clinică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea curativă atât a procesului de instruire postuniversitară cît şi acelui curativ.
     Actualmente baza catedrei este Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, secţiile: cardiologie, reumatologie, recuperare cardiologică, nefrologie şi endocrinologie.

Şef Catedră Medicină Internă FR şi SC
Profesor universitar, d.h.ş.m. Liliana Groppa